تبلیغات
علوم آزمایشگاهی ورودی90 - کشت ادرار
علوم آزمایشگاهی ورودی90
به وبلاگ علوم آزمایشگاهی ورودی 90 دانشگاه آزاد بروجرد خوش آمدید
کشت ادرار


عفونت ادراری ممکن  است در اثر عفونت مثانه یا میزنای اتفاق افتاده باشدبه حالتی که باکتری و عفونت از قسمت بالای بدن به قسمت پیشابراه انتقال پیدا کرده باشد عفونت پایین ر